Uued nõukogu liikmed on Ave Henberg ja Raoul Lättemäe

Transpordi Varahaldus OÜ ainuosaniku esindaja, majandus- ja taristuminister Taavi Aas, kutsus oma 04.05.2021 otsusega tagasi osaühingu nõukogu liikmed Katrin Andre ja Kaupo Raag ning nimetas nõukogusse kaks uut liiget. Ave Henberg on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi õigusosakonna õigusnõunik ning Raoul Lättemäe töötab Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhatajana.

Nõukogu esimees Maigi Pärnik-Pernik tänas Kaupo Raagi ja Katrin Andret nende suure panuse eest TVH arengusse ning tervitas uusi nõukogu liikmeid, kes on vastu võtnud väljakutse panustada Eesti lennundusse nendel keerulistel aegadel.

Loe edasi

Transpordi Varahaldus OÜ liitus Eesti Lennundusklastriga

Eesti Lennundusklaster www.eac.ee on 2019. aasta alguses asutatud mittetulundusühing, mis koondab lennundusega seotud Eesti ettevõtjaid ja organisatsioone ning soovib läbi koostöö rääkida kaasa riikliku lennundusstrateegia loomises ja suurendada Eesti kui lennundusriigi atraktiivsust välisinvestorite silmis.

Lennundusklastri juht Kristo Reinsalu sõnul on “Lennundus tõusev majandusharu: see on palju rohkem kui lihtsalt otseühendused ja reisijatevedu. Klaster ühendab lennunduse väärtusahelas tegutsevad ettevõtted alates lennujaamast ja lennufirmadest kuni erinevaid teenuseid pakkuvate ettevõteteni hoolduse, IT, logistika ja transpordi ning turismivaldkonnas”.

Reinsalu sõnul on organisatsioonil kolm peamist ülesannet: Eesti lennunduse konkurentsivõime tõstmine, selle turundamine ning lennundussektoris innovatsiooni arendamine. „On väga tervitatav ja loogiline, et Transpordi Varahaldus OÜ (TVH) kui Eesti suurim lennukite varahaldusühing otsustas meie klastriga liituda“ lausus Reinsalu, kelle hinnangul esindab seitset Bombardier CRJ900 reisilennukit omav TVH lennundusklastris seal seni puudunud varahaldusettevõtete vaadet ja vajadusi.

TVH juhatuse liige Ergo Blumfeldt märkis, et klastriga ühinemiseni viis soov edendada kodumaist lennundussektorit, mis on oluliselt laiem kui tavaarusaama kohaselt vaid vahetult lennutranspordiga tegelevad ettevõtted. Erinevate sektori osaliste sümbioosist on võita kõigil, mida näitavad nii Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu kui Eesti Kaitsetööstuse Liidu positiivsed näited.

Loe edasi

TVH teenis 2018. majandusaastal 3,6 miljonit kasumit

Osaühingu Transpordi Varahaldus (TVH) 2018.a. majandusaasta auditeeritud tulemuste kohaselt on 2018. majandusaasta kasumiks 3,6 miljonit eurot 7,9 miljoni suuruse käibe juures. Võrreldes eelmise majandusaastaga suurenes ühingu käive 14% ning kasum 24%. Riigile kuuluva äriühingu majandusaasta aruande auditeeris AS Deloitte Audit Eesti. TVH ainuosaniku õigusi teostav majandus- ja taristuminister kiitis majandusaasta aruande heaks 15.05.2019 toiminud osanike koosolekul.

TVH on riigile kuuluv äriühing, mille eesmärgiks on toimida investeerimisettevõttena, finantseerides ja hallates investeeringuid põhivaradesse transpordisektoris, s.h väljarentimiseks. Äriühingule kuulub 7 Bombardier CRJ900 NG reaktiivmootoritega 88-kohalist reisilennukit.

TVH juhatuse liikme Ergo Blumfeldt sõnul oli 2018. majandusaasta kõige olulisemaks sündmuseks lennukipargi suurenemine kuuelt lennukilt seitsmele. TVH omandas 2018. aasta detsembris ühe Bombardier CRJ900 lennuki, mille rentnikuks on Nordica. Tehingut finantseeriti 10 miljoni euro väärtuses võlakirjade emissiooniga, mille omandasid võrdsetes osades LHV Pank ning LHV fondid.

Loe edasi

TVH omandas LHV abiga seitsmenda lennuki

Foto autor on Thomas Tõnisson

Eduka 10 miljoni euro suuruse võlakirjaemissiooni tulemusena omandas OÜ Transpordi Varahaldus (TVH) ühe täiendava CRJ900 NextGen tüüpi reisilennuki ning andis selle pikaajalisele rendile rahvuslikule lennufirmale Nordica.

Riigile kuuluv äriühing Transpordi Varahaldus OÜ (TVH) emiteeris 2018. aasta detsembri lõpus 10 miljoni euro ulatuses võlakirju kaheksa-aastase tähtajaga. Võlakirjade ostjateks olid Eesti finantsettevõtted AS LHV Varahaldus ja AS LHV Pank. TVH kasutas saadud kapitali ühe kasutatud CRJ900 tüüpi reisilennuki soetamiseks, mille tulemusena suurenes ettevõtte lennukipark seitsme lennukini.

TVH juhatuse liikme Ergo Blumfeldt sõnul oli tegemist seni kuut CRJ900 tüüpi lennukit omanud ettevõtte äritegevuse plaanipärase järk-järgulise laiendamisega, mille eelduseks oli põhjalik finantsanalüüs ning senise äriplaani ootustekohane täitmine. Juhatuse hinnangul kujuneb TVH 2018. majandusaasta kasumiks ca 3 miljonit eurot.

LHV pensionifondide juht Romet Enok märkis, et TVH võlakirjade investeering pakub kõrgemat tootlust kui tänastes tingimustes rahvusvahelistelt turgudelt leitav. „Otsime ja analüüsime jätkuvalt kohalike projekte investeerimaks pensionifondide raha Eesti majandusse ja täiendav lennuk, millel on juba tööpõld ees, on reaalse väärtusega vara ning korralikult kindlustatud investeering,“ selgitas fondijuht.

„LHV Pangal on hea meel olla jätkuvalt kaasas Transpordi Varahalduse investeerimisplaanidega. Kohalik kapital ja kohalik lennufirma sobivad endiselt hästi kokku ning meievaheline koostöö näitab võimekust rahastada ka kallimaid ja ebatavalisemaid varasid, leides kliendile sobivaima lahenduse,“ kommenteeris LHV ettevõtete panganduse juht Indrek Nuume.

Eesti rahvuslik lennufirma Nordica on oma tegevuse plaanipärase ümberkorraldamise käigus arendamas äritegevust eksporditeenuste vallas ja uus lennuk on juba rakendatud lennuteenuste osutamiseks Skandinaavia juhtivale lennuettevõttele SAS. Nordica juhatuse esimehe Hannes Saarpuu sõnul pakub tänane turusituatsioon huvitavaid võimalusi oma teenuste ekspordimahte suurendada. „Kui Tallinnas on hetkel pakkumine suurem kui nõudlus, siis on meil mõistlik olla seal, kus me saame oma äri kasumlikult kasvatada. TVH võlakirjade emissioon on heaks näiteks investorite usust meie plaanide jätkusuutlikkusse,“ lisas Saarpuu.

Omandatud õhusõiduki näol on tegemist Kanadas Bombardieri tehases toodetud ja hästi hooldatud lennukiga, mis on võrdväärne seni Nordica lennukipargis olevate lennukitega. Eesti lennufirma jätkab sama lennukitüübi strateegiat, et maksimeerida lennukipargi kuluefektiivset käitamist.

TVH on riigi äriühing, mille eesmärgiks on toimida investeerimisettevõttena, finantseerida ja hallata investeeringuid põhivaradesse transpordisektoris. Varasemalt on TVH teostanud eduka võlakirjaemissiooni 2017. aastal, mil väärtpabereid emiteeriti 25 miljoni euro väärtuses, mille abil omandati toona kaks CRJ900 tüüpi lennukit.

Loe edasi

Ainuosanik kinnitas TVH 2017. majandusaasta tulemused

30.05.18 toimunud OÜ Transpordi Varahaldus (TVH) osanike korralisel üldkoosolekul kinnitas ainuosaniku Eesti Vabariik esindaja, majandus- ja taristuminister Kadri Simson riigi äriühingu teise majandusaasta aruande, mille järgi kujunes 2017. aruandeaasta käibeks 6,707 miljonit eurot ning puhaskasumiks 2,908 miljonit eurot. TVH ärikasum oli 3,694 miljonit eurot.

TVH juhatuse liige Ergo Blumfeldt selgitas, et TVH areneb omaniku poolt heakskiidetud äriplaani kohaselt transpordisektori investeerimisettevõttena, keskmisest madalamate riskide ja konservatiivse kapitalistruktuuriga. Ta lisas, et 2017. aastal olid äriühingu jaoks olulisemateks sündmusteks kahe täiendava Bombardier CRJ900 tüüpi lennuki omandamine ja väljarentimine. Ta selgitas, et tehingu finantseerimiseks emiteeris TVH 25 miljoni euro väärtuses võlakirju, mille omandasid AS LHV Pank ning LHV Varahaldus poolt hallatavad fondid.

Kokku omab TVH ja rendib välja kuute Bombardier CRJ900 tüüpi reisilennukit. TVH lennukite pikaajaliseks rentnikuks on Eesti rahvuslik lennufirma AS Nordic Aviation Group (Nordica). TVH 2018. majandusaasta käibe-eesmärk on ca 7,8 miljonit eurot.

 

Täiendav info ja küsimused:

Ergo Blumfeldt

Juhatuse liige

OÜ Transpordi Varahaldus

Ergo.Blumfeldt@triniti.ee

+372 513 82 77

Loe edasi

TVH 2017.a. majandusaasta kasum 2,9 miljonit

Riigi poolt 2015. aasta oktoobris asutatud Osaühingu Transpordi Varahaldus (TVH) 2017.a. majandusaasta auditeeritud tulemuste kohaselt on 2017. majandusaasta kasumiks 6,7 miljoni suuruse käibe juures 2,9 miljonit eurot. Riigi ainuomandisse kuuluva äriühingu majandusaasta aruande auditeeris AS Deloitte Audit Eesti.

TVH on riigi äriühing, mille eesmärgiks on toimida investeerimisettevõttena, finantseerides ja hallates investeeringuid põhivaradesse transpordisektoris, s.h väljarentimiseks. Äriühingule kuulub 6 reaktiivmootoritega 88-kohalist reisilennukit Bombardier CRJ-900NG.

TVH juhatuse liikme Ergo Blumfeldt sõnul on 2017. majandusaasta kõige olulisemaks sündmuseks lennukipargi suurenemine neljalt lennukilt kuuele. TVH omandas suvel kaks Bombardier CRJ-900NG reisilennukit, mille rentnikuks on Eesti rahvuslik lennufirma Nordica. Tehingut finantseeriti 25 miljoni euro väärtuses võlakirjade emissiooniga, mille märkisid võrdsetes osades LHV Pank ning LHV fondid.

Täiendav info ja küsimused:

Ergo Blumfeldt
Juhatuse liige
OÜ Transpordi Varahaldus
Ergo.Blumfeldt@triniti.ee
+372 513 82 77

Loe edasi

TVH esimene majandusaasta lõppes kasumlikult

25.05.17 toimunud OÜ Transpordi Varahaldus (TVH) osanike korralisel üldkoosolekul kinnitas majandus- ja taristuminister Kadri Simson riigi äriühingu esimese majandusaasta aruande, mille järgi kujunes 2015.–2016. aruandeaasta käibeks 3,177 miljonit eurot ning puhaskasumiks 3,092 miljonit eurot.

TVH esimene ärikasum oli 1,908 miljonit eurot ning finantstulu 1,184 miljonit eurot. Riigi ainuomandisse kuuluva äriühingu esimese majandusaasta aruande auditeeris AS Deloitte Audit Eesti.

„Finantstulu allikaks oli dollaris arveldatavate remondireservide väärtuse suurenemine tulenevalt dollari tugevnemisest euro suhtes,“ selgitas TVH juhatuse liige Ergo Blumfeldt.

Blumfeldt lisas, et äriühing alustas oma majandustegevust omandades Kanada ekspordiagentuurilt Export Development Canada laenulepingu ja seonduvad tagatised kolme CRJ900 tüüpi lennuki kohta. 2016. aasta augustis omandas TVH veel ühe CRJ900 lennuki. Kõigi TVH lennukite pikaajaliseks rentnikuks on Eesti rahvuslik lennufirma AS Nordic Aviation Group (Nordica).

Sel majandusaastal plaanib TVH Blumfeldti sõnul kahe täiendava Bombardier CRJ900 tüüpi lennuki omandamist ja väljarentimist ning on tehingu finantseerimiseks emiteerinud 25 miljoni EUR väärtuses võlakirju, mis on märgitud AS LHV Panga ning LHV hallatavate fondide poolt. TVH 2017. majandusaasta käibe-eesmärk on ca 7 miljonit eurot.

Loe edasi

Suurim kommertsinvesteering Eesti lennundusse

Riigile kuuluva osaühingu Transpordi Varahaldus (TVH) eduka võlakirjaemissiooni tulemusena omandab TVH kaks CRJ900 NextGen tüüpi lennukit ning annab need pikaajalisele rendile rahvuslikule lennufirmale AS Nordic Aviation Group (Nordica).

Poole 25 miljoni euro suurusest võlakirjaemissioonist märkisid LHV pensionifondid ja ülejäänud poole AS LHV Pank laenuintressiga 2,85 protsenti aastas ja tähtajaga 8 aastat. Laenutagatiseks on neli TVH-le kuuluvat sama tüüpi CRJ900 lennukit.

LHV pensionifondide juht Andres Viisemann ütles pressikonverentsil, et tema peab tehtud investeeringut väga turvaliseks ning lisas, et TVH on küll noor, kuid väga tugeva kapitalistruktuuriga ettevõte.

Nordica värvides TVH lennuk Tallinna lennujaamas. Foto: Mihkel Maripuu, Postimees

Tehingu tulemusena kuulub TVH lennukiparki kuus CRJ900 NextGen tüüpi lennukit. Kokkuleppe kohaselt saabub esimene lennuk Tallinnasse juunis ja teine juulis. Mõlemad õhusõidukid alustavad opereerimist hiljemalt augusti alguses. Tegemist on 2011. aastal Kanadas Bombardieri tehases toodetud ja hästi hooldatud lennukitega.

Intervjuus Postimehele tõi Majandus- ja taristuminister Kadri Simson välja, et erapanga otsus finantseerida Nordica investeeringut näitab eelkõige seda, et pangal on usaldus ettevõtte äriplaanile.

«Täna läheb Nordical hästi, strateegilise partneri leidmine ja edasi samm-sammult laienemine on loogiline jätk ettevõtte arengus. Konkurents lennunduses on äärmiselt tihe ning Nordica peab iga päev klientide nimel pingutama. Kindlasti tuleb kiita ka LHV-d, kes näitab enda investeeringuga, et Eestimaine pank usub Eesti ettevõtetesse,» märkis minister.

Tehingu näol on tegemist ajaloo suurima kommertskapitali kaasamisega Eesti lennundusse. Varem on peamised finantseerijad olnud omanik- või partnerfirmad ning riik.

Loe edasi

TVH lennukid alustavad lendamist Nordica liinidel

OÜ Transpordi Varahaldus (TVH) annab Lufthansa Consulting poolt läbiviidud rahvusvahelise konkursi tulemusena Eesti lennufirmale AS Nordic Aviation Group (Nordica) 3 aastaks rendile kolm reisilennukit Bombardier CRJ-900NG.

TVH juhatuse liikme Ergo Blumfeldti sõnul laekus rendikonkursile kaks pakkumist, millest parimaks osutus Nordica. „Rendilepingute pikkus on 13 aastat,“ lisas ta. Rendilepingutest on teavitatud ka Euroopa Komisjoni.

Varasemalt Estonian Airi kasutuses olnud ning rendilepingute lõpetamise järgselt omanikule tagastatud lennukid lasi TVH uuele rentnikule üleandmiseks värvida valgeks Inglismaal Airbourne Colours lennukihooldusettevõttes. Õhusõidukid on läbinud vajaliku tehnilise hoolduse ja asuvad Tallinna Ülemiste lennuväljal. CRJ-900NG tüüpi lennukid on toodetud Kanadas Bombardieri tehases, neis on 88 kohta ning nende prognoositud kasulik eluiga on 25-30 aastat.

Loe edasi

TVH omandas kolme lennuki liisinglepingud

Riigi poolt asutatud OÜ Transpordi Varahaldus omandas 31 miljoni euro eest Kanada ekspordiagentuurilt EDC (Export Development Canada) kolme varasemalt Estonian Airi kasutuses olnud reisilennuki liisinglepingud.

“Need lennukeid ehitas Kanada lennukitootja Bombardier ja finantseeris Export Development Canada (EDC). Estonian Air kasutas kolme lennukit liisinglepingute alusel ning pärast oma lennutegevuse lõppemist ei suutnud viimane enam rendimakseid tasuda. Transpordi Varahaldus sõlmis läbirääkimiste tulemusena lepingu EDC-ga, võttis nende antud laenu üle ja põhimõtteliselt astus selle finantseerimisasutuse saabastesse,” selgitas OÜ Transpordi Varahalduse (TVH) juhatuse liige Ergo Blumfeldt.

Järgmiseks on TVH-l kavas korraldada rahvusvaheline läbirääkimistega pakkumine lennukitele pikaajalise rentniku leidmiseks. Oma huvi konkursil osaleda on juba üles näidanud AS Nordic Aviation Group.

OÜ Transpordi Varahaldus on riigi äriühing, mis on asutatud 30. septembril 2015 Eesti Vabariigi kui ainuosaniku poolt eesmärgiga tegutseda investeerimisühinguna, mis rahastab ja haldab investeeringuid põhivarasse transpordi valdkonnas (sealhulgas omandamine ja rentimine). Ettevõte kanti äriregistrisse 10. oktoobril 2015.

Loe edasi