Transpordi Varahaldus OÜ ainuosaniku esindaja, majandus- ja taristuminister Taavi Aas, kutsus oma 04.05.2021 otsusega tagasi osaühingu nõukogu liikmed Katrin Andre ja Kaupo Raag ning nimetas nõukogusse kaks uut liiget. Ave Henberg on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi õigusosakonna õigusnõunik ning Raoul Lättemäe töötab Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhatajana.

Nõukogu esimees Maigi Pärnik-Pernik tänas Kaupo Raagi ja Katrin Andret nende suure panuse eest TVH arengusse ning tervitas uusi nõukogu liikmeid, kes on vastu võtnud väljakutse panustada Eesti lennundusse nendel keerulistel aegadel.