Osaühingu Transpordi Varahaldus (TVH) 2018.a. majandusaasta auditeeritud tulemuste kohaselt on 2018. majandusaasta kasumiks 3,6 miljonit eurot 7,9 miljoni suuruse käibe juures. Võrreldes eelmise majandusaastaga suurenes ühingu käive 14% ning kasum 24%. Riigile kuuluva äriühingu majandusaasta aruande auditeeris AS Deloitte Audit Eesti. TVH ainuosaniku õigusi teostav majandus- ja taristuminister kiitis majandusaasta aruande heaks 15.05.2019 toiminud osanike koosolekul.

TVH on riigile kuuluv äriühing, mille eesmärgiks on toimida investeerimisettevõttena, finantseerides ja hallates investeeringuid põhivaradesse transpordisektoris, s.h väljarentimiseks. Äriühingule kuulub 7 Bombardier CRJ900 NG reaktiivmootoritega 88-kohalist reisilennukit.

TVH juhatuse liikme Ergo Blumfeldt sõnul oli 2018. majandusaasta kõige olulisemaks sündmuseks lennukipargi suurenemine kuuelt lennukilt seitsmele. TVH omandas 2018. aasta detsembris ühe Bombardier CRJ900 lennuki, mille rentnikuks on Nordica. Tehingut finantseeriti 10 miljoni euro väärtuses võlakirjade emissiooniga, mille omandasid võrdsetes osades LHV Pank ning LHV fondid.