Osaühingu Transpordi Varahaldus (TVH) 2019.a. majandusaasta auditeeritud tulemuste kohaselt kujunes äriühingu aastakäibeks 9,1 miljonit ja puhaskasumiks 3,2 miljonit eurot. Bilansijärgne TVH varade maht oli 2019. aasta lõpu seisuga ca 86 miljonit eurot. Riigile kuuluva äriühingu majandusaasta aruande kiitis oma otsusega heaks TVH ainuosaniku õigusi teostav majandus- ja taristuminister ning aastaaruade auditeeris AS Deloitte Audit Eesti.

TVH juhatuse liikme Ergo Blumfeldt hinnangul oli möödunud majandusaasta äriühingu jaoks plaanipäraselt edukas. Lisaks õhusõidukite väljarentimisele tehti algust ka lennukite varuosade, tööriistade ja komponentide rendiga. Blumfeldt lisas, et arvestades COVID-19 pandeemia kiiret levikut ning tõenäoliselt tõsiseid negatiivseid mõjusid lennundusele üle maailma siis tuleb käimasolev majandusaasta väga keeruline ka lennukite rendilaandjate jaoks.

TVH on riigile kuuluv äriühing, mille eesmärgiks on toimida investeerimisettevõttena, finantseerides ja hallates investeeringuid põhivaradesse transpordisektoris, s.h väljarentimiseks. Äriühingule kuulub 7 Bombardier CRJ900NG-tüüpi 88-kohalist reisilennukit.