Transpordi Varahaldus OÜ (TVH) omandas 2022. aasta detsembris kaheksa General Electric poolt toodetud CF34-8C5A1 reaktiivmootorit, et efektiivsemalt käitada ettevõtte lennukiparki. Samaaegselt sõlmis TVH lepingud nelja ostetud mootori väljarentimiseks ning kuue kasutatud mootori sisu (engine core) müügiks.

TVH juhatuse liikme Ergo Blumfeldti sõnul omandas äriühing järelturult piisava kasutusressursiga lennukimootorid, mis võimaldavad rentnikul (AS Nordic Aviation Group) efektiivsemalt teostada TVH-le kuuluvate lennukite mootorite mahukaid korralisi remonditöid. Ta lisas, et esialgsete auditeerimata majandustulemuste kohaselt lõpetas TVH 2022. aasta 8,5 miljoni eurose käibe juures puhaskasumiga 2,9 miljonit eurot, ning et TVH varade maht oli lõppenud aastal 78,2 miljonit eurot.

TVH on riigi äriühing, mille eesmärgiks on toimida investeerimisettevõttena, finantseerida ja hallata investeeringuid põhivaradesse transpordisektoris. Äriühingu põhivarade hulka kuulub seitse CRJ900 Next-Generation tüüpi reaktiivmootoritega reisilennukit.