JUHTIMINE

Ettevõtte juhatusel on kaks liiget – Ergo Blumfeldt ja Tõnis Tamme.

Osaühingu tegevust planeerib, juhtimist korraldab ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle kolmeliikmeline nõukogu koosseisus: Maigi Pärnik-Pernik (esimees), Ave Henberg (Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium) ning Raoul Lättemäe (Rahandusministeerium). Ainuosanik on määranud nõukogu esimehe tasuks 500.- eurot kuus ja nõukogu liikme tasuks 300.- eurot kuus. Lisatasusid nõukogu liikmetele ei maksta.

Osaühingu kõrgeimaks juhtimisorganiks on osanike koosolek. Osaühingu ainuosanikuks on Eesti Vabariik, mille osanikuõigusi riigivara valitsema volitatud asutusena teostab Kliimaministeerium, mille esindajaks osanike koosolekul on kliimaminister.