JUHTIMINE

Ettevõtte juhatusel on kaks liiget – Ergo Blumfeldt ja Tõnis Tamme.

Osaühingu tegevust planeerib, juhtimist korraldab ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle kolmeliikmeline nõukogu koosseisus: Maigi Pärnik-Pernik (esimees), Katrin Andre (Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium) ning Kaupo Raag (Rahandusministeerium).

Osaühingu kõrgeimaks juhtimisorganiks on osanike koosolek. Osaühingu ainuosanikuks on Eesti Vabariik, mille osanikuõigusi riigivara valitsema volitatud asutusena teostab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, mille esindajaks osanike koosolekul on majandus- ja taristuminister.