JUHTIMINE

Ettevõtte juhatusel on kaks liiget – Ergo Blumfeldt ja Tõnis Tamme.

Osaühingu tegevust planeerib, juhtimist korraldab ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle kolmeliikmeline nõukogu koosseisus: Maigi Pärnik-Pernik (esimees), Ave Henberg (Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium) ning Raoul Lättemäe (Rahandusministeerium). Ainuosanik on määranud nõukogu esimehe tasuks 500.- eurot kuus ja nõukogu liikme tasuks 300.- eurot kuus. Lisatasusid nõukogu liikmetele ei maksta.

Osaühingu kõrgeimaks juhtimisorganiks on osanike koosolek. Osaühingu ainuosanikuks on Eesti Vabariik, mille osanikuõigusi riigivara valitsema volitatud asutusena teostab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, mille esindajaks osanike koosolekul on majandus- ja taristuminister.