Osaühingu Transpordi Varahaldus (TVH) 2023. aasta majandusaasta auditeeritud tulemuste kohaselt kujunes 10,61 miljoni suuruse aastakäibe juures äriühingu puhaskasumiks ilma põhivarade allahindluseta 1,8 miljonit eurot (2022: 2,3 miljonit eurot). Majandusaasta lõpetati raamatupidamislikult siiski varade allahindlusest tingitud 10,6 miljoni euro suuruse kahjumiga.

TVH juhatuse liige Ergo Blumfeldt selgitas, et äritegevuselt oli mullune aasta ettevõtte jaoks tulemuslik – sellele eelnenud majandusaastaga võrreldes kasvas äriühingu müügitulu lennundusvarade väljarentimisest 2,1 miljoni euro võrra (2022: 8,4 miljonit eurot).

Blumfeldt lisas, et TVH-le kuuluvate lennukite rentniku majandusraskused mõjusid TVH varade väärtusele samas negatiivselt: see viis aruandeaasta tulemuse kokkuvõtvalt miinuspoolele. „Rahvusvahelistest raamatupidamisreeglitest (IFRS) tulenevalt hindasime TVH põhivarade ehk lennukite väärtust uuesti ning selle tulemusena kujunes lõppenud majandusaasta raamatupidamislikuks kahjumiks ca 10,6 miljonit eurot,“ selgitas Blumfeldt.

Maikuu lõpus kinnitas kliimaminister TVH ainuosaniku esindajana äriühingule ka uued omaniku ootused, milles on ette nähtud osaühingu erastamine. Erastamise põhjuseks on Eesti Vabariigi otsus lennutegevuse ettevõtlusest terviklikult väljuda, kuna praeguse ärimudeli puhul puudub ettevõtetel avalik eesmärk. Erastamine toimub kas TVH (osaluse) müügi või selle varade ja hilisema äriühingu tegevuse lõpetamise kaudu.

TVH juhatuse liige Tõnis Tamme tõdes, et pärast maailma lennundust räsinud koroonakriisi on regionaallennunduse turul nõudlus tänaseks taastunud ning lennuettevõtete huvi TVH omanduses olevate lennukite vastu suur. See omakorda loob head eeldused TVH või talle kuuluvate lennundusvarade edukaks erastamiseks.

TVH on riigile kuuluv äriühing, mille eesmärk on toimida investeerimisettevõttena, finantseerides ja hallates investeeringuid põhivaradesse transpordisektoris, sh väljarentimiseks. Äriühingule kuulub seitse Bombardier CRJ900NG 88-kohalist reaktiivmootoritega reisilennukit, lennukimootoreid ning muud lennundusvara.

TVH ainuosaniku õigusi teostav kliimaminister kiitis äriühingu majandusaasta aruande heaks 25. juunil toiminud osanike koosolekul. Riigile kuuluva äriühingu majandusaasta aruande auditeeris AS KPMG Baltics.

Täiendav info:

OÜ Transpordi Varahaldus – Ergo Blumfeldt, tvh@tvh.ee
Kliimaministeerium – Kadri Peetersoo, kadri.peetersoo@kliimaministeerium.ee