Riigi poolt 2015. aasta oktoobris asutatud Osaühingu Transpordi Varahaldus (TVH) 2017.a. majandusaasta auditeeritud tulemuste kohaselt on 2017. majandusaasta kasumiks 6,7 miljoni suuruse käibe juures 2,9 miljonit eurot. Riigi ainuomandisse kuuluva äriühingu majandusaasta aruande auditeeris AS Deloitte Audit Eesti.

TVH on riigi äriühing, mille eesmärgiks on toimida investeerimisettevõttena, finantseerides ja hallates investeeringuid põhivaradesse transpordisektoris, s.h väljarentimiseks. Äriühingule kuulub 6 reaktiivmootoritega 88-kohalist reisilennukit Bombardier CRJ-900NG.

TVH juhatuse liikme Ergo Blumfeldt sõnul on 2017. majandusaasta kõige olulisemaks sündmuseks lennukipargi suurenemine neljalt lennukilt kuuele. TVH omandas suvel kaks Bombardier CRJ-900NG reisilennukit, mille rentnikuks on Eesti rahvuslik lennufirma Nordica. Tehingut finantseeriti 25 miljoni euro väärtuses võlakirjade emissiooniga, mille märkisid võrdsetes osades LHV Pank ning LHV fondid.

Täiendav info ja küsimused:

Ergo Blumfeldt
Juhatuse liige
OÜ Transpordi Varahaldus
Ergo.Blumfeldt@triniti.ee
+372 513 82 77